Priser

Prisene gjelder fra 1.januar 2023

Hund

Lavsesong: 450,- pr. påbegynt dag, 50% rabatt på hund nr. 2 og 3 fra samme husstand.

Høysesong: 510,- pr. påbegynt dag, 50% rabatt for hund nr. 2 og 3 fra samme husstand. Med høysesong, regnes skolens feriedager.

  • Over 2 uker,kontakt oss for pris
  • Dagpass (utenom høysesong): 400,- pr. dag
  • Julaften: 700,- ved opphold på 3 døgn eller kortere.
  • Nyttårsaften: 900,-
  • Vask og klipp av hund kan formidles
  • 500,- i helger (lørdag og søndag)

Fôr er inkludert i prisen, men det er helt uproblematisk at hunden kan ha med egen mat dersom dette er ønskelig. Langtidsopphold etter avtale.

Katt

Lavsesong: 150,- pr. påbegynt døgn, 50% rabatt for katt nr. 2 eller 3 fra samme husstand.

Høysesong: 200,- pr. påbegynt døgn, 50% rabatt for katt nr. 2 eller 3 fra samme husstand. Med høysesong, regnes skolens feriedager.

  • Over 2 uker,kontakt oss for pris
  • Langtidsopphold etter avtale

Fôr er inkludert i prisen, men det er helt uproblematisk at katten kan ha med egen mat dersom dette er ønskelig.

© 2021 Lunner Katte og Hundepensjonat AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram