Vilkår

Vaksine

Alle dyr som oppholder seg på Lunner katte- og hundepensjonat skal ha gyldig vaksine. Det vil si, ikke eldre enn 1 år for katt og ikke eldre enn 2 år for hund. Vaksineres dyret for første gang skal denne vaksinen settes senest 14 dager før innlevering!

Løpetid

Vi tar imot tisper med løpetid, husk å informere om dette ved levering.

Medisiner/Sykdom

Det er ikke tillegg i prisen for medisinering. Dersom veterinæren konstaterer sykdom, avgjør han den videre behandling. Kostnadene ved undersøkelse og behandling bæres av eieren. Dersom veterinæren forordner omfattende behandling, skal eieren, i den grad det er mulig, kontaktes for innhenting av samtykke før behandling blir iverksatt.

Våre forpliktelser og ansvar

Lunner katte- og hundepensjonat er forpliktet til å behandle dyret på best mulig måte, med forsvarlig fôring, stell, rengjøring og mosjon, samt undersøkelse av veterinær ved mistanke om sykdom. Lunner katte- og hundepensjonat er pliktig til å holde inngjerdingen i god stand til enhver tid.

Dyret oppstalles på eiers ansvar. Lunner katte- og hundepensjonat svarer ikke for eventuell sykdom, skade eller død under oppholdet. Kennelen er ikke ansvarlig dersom dyret hopper over eller graver seg under innhengningen og rømmer. Kennelen er ikke ansvarlig for forsikring av dyrene i kennelen.

© 2021 Lunner Katte og Hundepensjonat AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram